Nasze Konie

 • Tebi
 • Doyenka
 • Duke of Zamindar
 • Special Motivation
 • Tequila Rosa
 • Tebinio
 • Tebira
 • Tebidoro
 • Troodos
 • Delos
 • Teleia
 • Doxana

Delos

Delos nie zosta? sprzedany. Oferty jakie otrzymali?my w granicach 30 000z? nie zbli?y?y si? do ceny rezerwowej i cieszymy si?, ?e czeka nas kolejny sezon pe?en nadziei wy?cigowych tak?e zwi?zanych z tym pi?knym ogierkiem.

Doyenka, która zosta?a zakupiona w Irlandii w?a?nie pod k?tem hodowli, zadebiutuje w sezonie 2018 jako matka na torze S?u?ewieckim, gdy? pierwsze potomstwo Doyenki, klaczka Donna Ecosse, zosta?a sprzedana w ubieg?ym roku zagranic?.

Delos by Ecosse/Doyenka by Doyen, is put up for auction at the Sluzewiec track on monday 23.10.2017.

Delos did not reach his selling price and we refused offers of 30 000z? to sell him. He will run in our colours in 2018 and we have high hopes for him!