Tebira

Pi?kna córka Tebi i ogiera Ecosse. Obecnie w treningu trenera Macieja Jod?owskiego na S?u?ewcu. Zapisana do Nagrody Próbnej 3.07.2016.

ur. 6.02.2014

Ecosse-Tebi po Belenus

W?a?ciciel: U. i J. Engel

Hodowca: U. i J. Engel